I. Giới thiệu

- Nội dung bản điều khoản sử dụng dưới đây được hiểu là sẽ áp dụng cho cả dịch vụ và thông tin trên website sothutu.vn cũng như dịch vụ cung cấp thông qua ứng dụng điện thoại thông minh (apps).

- Bằng việc chấp nhận sử dụng website và apps của chúng tôi bạn đồng ý rằng đã chấp thuận điều khoản sử dụng của chúng tôi, bạn phải là người trên 18 tuổi có đủ năng lực hành vi dân sự, nếu là người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ khi sử dụng.

II. Nội dung

1. Phần mềm

- Website sothutu.vn sau đây gọi tắt là “website" và các apps trên điện thoại thông minh có liên kết với trang điều khoản này, gọi tắt là “apps", đều thuộc bản quyền của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn SOTHUTU Việt Nam hay “chúng tôi", chúng tôi có đầy đủ quyền sử dụng và cung cấp dịch vụ tới khách hàng thông qua ứng dụng của mình.

- Cập nhật phần mềm: chúng tôi thường xuyên cung cấp các bản cập nhật cho apps của mình thông qua việc tải lên kho ứng dụng của Google Play hay App Store hoặc dùng cơ chế phần mềm để tải xuống dữ liệu cập nhật dưới sự tuôn thủ các điều khoản dành cho nhà phát triển yêu cầu bởi Google Play hay App Store. Bạn đồng ý rằng khi đồng ý sử dụng phần mềm bạn cũng chấp nhận các bản cập nhật của chúng tôi. Chúng tôi có thể từ chối truy cập dịch vụ từ một phiên bản quá cũ hoặc không tương thích với những chức năng mới hơn cung cấp bởi chúng tôi.

2. Tài khoản

- Để sử dụng phần mềm bạn cần tạo tài khoản, chúng tôi sử dụng số điện thoại, email/password hoặc các dịch vụ chứng thực tài khoản như facebook hoặc google để định danh tài khoản của bạn. Nếu bạn đã tạo tài khoản bằng một trong những hình thức ở trên, hoặc bằng một hình thức khác mà chúng tôi cung cấp sau này và không nằm trong danh sách bên trên, bạn phải lưu giữ những thông tin này để tiếp tục sử dụng. Nếu bạn đánh mất thông tin tài khoản, phải thông báo sớm nhất cho chúng tôi để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên chúng tôi không cam kết chịu trách nhiệm về tài khoản nếu do lỗi từ phía bạn làm mất.

3. Bảo mật

- Chúng tôi quan tâm tới bảo mật thông tin khách hàng của mình, mọi thông tin thu thập từ khách hàng được bảo vệ bằng mật mã truy cập, chúng tôi không cho phép bên thứ ba truy cập những thông tin này khi không có sự đồng ý của bạn và không đáp ứng được quy định về “Quyền riêng tư” của chúng tôi. Việc truyền dẫn thông tin từ điện thoại của bạn tới server của chúng tôi được bảo mật thông qua nghi thức https.

4. Quyền truy cập thông tin và thu thập thông tin

- Khi đồng ý sử dụng phần mềm bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập những thông tin cơ bản của bạn dùng cho việc xác minh tài khoản, bao gồm:

 • + Họ tên
 • + Ngày sinh
 • + Số điện thoại
 • + Email
 • + Giới tính
 • + Địa chỉ
 • + Thông tin vị trí hiện tại của bạn
 • + Loại hình doanh nghiệp, tổ chức (trong trường hợp bạn là doanh nghiệp hay tổ chức)

- Tại sao chúng tôi thu thập những thông tin này: Chúng tôi thu thập những thông tin này dùng cho việc xác minh tài khoản của bạn, hay đáp ứng những yêu cầu của dịch vụ mà bạn đăng ký sử dụng: dịch vụ đăng ký khám bệnh hay dịch vụ lấy số thứ tự xếp hàng.

- Chúng tôi là bên trung gian giúp người sử dụng phần mềm lấy số thứ tự xếp hàng ở các bệnh viện, phòng khám, hay các tổ chức khác, bạn cũng đồng ý để những bệnh viện, phòng khám hay tổ chức truy cập những thông tin này cho mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua sử dụng phần mềm.

5. Miễn trừ trách nhiệm

- Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ cho bạn trong phạm vi khả năng và nỗ lực cao nhất, tuy nhiên nếu có những trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng đáp ứng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • + Sự cố về đường truyền internet của bên cung cấp dịch vụ viễn thông
 • + Sự cố mất điện
 • + Sự cố phần cứng của thiết bị
 • + Các yếu tố do thiên tai, tai nạn ngoài ý muốn...
- Khi những trường hợp này nếu không chịu sự ràng buộc bởi một điều khoản cụ thể khác, chúng tôi có quyền từ chối trách nhiệm dịch vụ liên quan.

6. Xử lý tranh chấp và vi phạm

Ngoài những điểm nêu trên, việc sử dụng website và apps còn phải tuôn thủ các quy định pháp luật của nhà nước và thuần phong mỹ tục. Mọi tranh chấp và vi phạm sẽ được giải quyết thông qua đàm phán của các bên hoặc dưới các quy định pháp luật.